contact: 085 - 0295615 Mail ons: info@123diensten.com

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het opslaan, digitaliseren en vernietigen van archieven gaat kan het zijn dat het persoonlijke betreft. Het kunnen patiëntendossiers zijn, of dossiers van leerlingen, of bijvoorbeeld van klanten van een financieel adviseur. Dat zijn overduidelijke gevallen waar de privacy een belangrijke rol speelt. Zulke informatie is bij ons in vertrouwde handen.

Privacywetgeving.

Wij hebben privacy altijd hoog in het vaandel. Niet alleen omdat het wettelijk moet, maar ook omdat wij van mening zijn dat een goed informatiebeheer een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere organisatie moet zijn. Uiteraard werken wij altijd conform de geldende regels, wetten en normen op het gebied van privacy en dataopslag.

Beveiligde opslag van archieven.

Bedrijven die hun archieven door ons laten beheren, kunnen erop vertrouwen dat hun archieven worden opgeslagen in goed beveiligde ruimtes. Als wij ook worden ingeschakeld voor het archiefbeheer, kunnen ze er ook van verzekerd zijn dat archieven op veilige en discrete wijze worden vernietigd zodra deze niet meer bewaard hoeven te worden. Want ook het bijtijds vernietigen van gevoelige informatie hoort bij een zorgvuldig beheer van een archief.

Meer dan 10 jaar ervaring.

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring in het opslaan en vernietigen van archieven. Deze heeft ertoe geleid dat wij alle mogelijke kwetsbaarheden in deze processen hebben ondervangen. Daardoor hebben wij kunnen bereiken dat archieven in een volledig gesloten circuit worden vernietigd.

Ook uw digitale gegevens zijn veilig bij ons.

Uit de praktijk is gebleken dat afgedankte gegevensdragers zoals laptops, smartphones en externe harddisks veiligheidsrisico’s zijn. In veel gevallen worden ze niet volledig gewist voordat ze in handen van derden komen. Daarom is het beter om deze apparatuur niet zomaar ergens in te ruilen, maar ervoor te zorgen dat de gegevens die er op staan volledig worden gewist. Wij kunnen zorgen voor het vernietigen van gegevensdragers zodat uw gegevens, en ook eventuele persoonsgegevens, niet in verkeerde handen kunnen vallen. Zo voldoet u ook daarmee aan de AVG en hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens